Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Việt Đức info cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Trang web Vietducinfo.com chỉ thu thập thông tin liên lạc cần thiết để thực hiện các giao dịch giữa website và khách hàng, mà không lấy thêm thông tin gì khác. Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được lưu lại khi khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản của mình. Viet Đức Info cam kết sẽ thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật và không chia sẻ hay sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác với mục đích lợi nhuận.

Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ của Viet Đức Info và không được tiết lộ cho bên thứ ba. Các thông tin mà Viet Đức Info có thể yêu cầu khi khách hàng đăng ký tài khoản bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, giới tính và các thông tin khác nếu cần thiết. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của khách hàng và sử dụng chúng chỉ trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Việt Đức Info sử dụng thông tin thành viên cung cấp nhằm các mục đích sau đây:

 • Cung cấp nhiều tài liệu và bài viết hữu ích đến cho các thành viên
 • Gửi các thông báo liên quan đến hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và người quản trị
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc giả mạo thông tin của thành viên
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong các trường hợp đặc biệt
 • Trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho cơ quan tư pháp như viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của thành viên. Chúng tôi cam kết không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức và cá nhân sau đây có quyền tiếp cận và thu thập thông tin cá nhân của mình:

 • Ban quản trị và nhân viên của Việt Đức Info
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với trang web vietducinfo.com
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi lưu giữ đúng trong thời hạn pháp luật quy định hoặc chỉ sử dụng cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đơn vị: Công ty TNHH Việt Đức info

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ thời điểm nào quý khách hàng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình theo các bước hướng dẫn thích hợp mà Vietducinfo.com cung cấp.

7. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Việt Đức info luôn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Ngoại trừ các trường hợp về việc sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài vì mục đích thương mại. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

 • Khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật có thẩm quyền
 • Trong trường hợp mà điều đó giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật
 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo đảm quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Việt Đức info có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên website Vietducinfo.com