Liên Hệ

VIETDUCINFO TRANG THÔNG TIN SỨC KHỎE, BỆNH HỌC, THỜI SỰ, KHOA HỌC

Địa chỉ: 182a Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ website:  vietducinfo.com

Điện thoại: 0794.530.062

Email: [email protected]

LỊCH LÀM VIỆC (Làm việc vào tất cả các ngày trong tuần)

Buổi Sáng: Từ 8h00p – 12h00p

Buổi Chiều: Từ 13h00p – 18h00p